SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

JAVNI POZIV Za angažovanje članova/ca trenerskog tima u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu:

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta članica Sigurne mreže u odgovoru na seksualno nasilje, unapređenje odgovora multisektorskih timova/koordinacionih tijela u definisanju odgovora na nasilje u zajednici sa fokusom na seksualno nasilje i bolje evidencije zasnovane na elementima ranjivosti žrtve.  

Jedna od projektnih aktivnosti je serija treninga za članice Sigurne mreže za rad i razvoj procedura za rad sa žrtvama seksualnog nasilja. U tu svrhu biće angažovani/e članovi/ice trenerskog tima za obuke za rad na SOS telefonu, pružanju pravne pomoći i psihološkom savjetovanje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja.  

Broj osoba četiri (4).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Izrada trening kurikuluma/programa obuke
  • Vođenje 3 dvodnevna treninga za članice Sigurne mreže u navedenim oblastima (SOS telefon, pravno savjetovanje, psihološko savjetovanje).
  • Sumiranje i prezentovanje rezultata obuke

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju psiholozi/ginje, pravnici/e, osobe sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa žrtvama krivičnih djela seksualnog nasilja i/ili iskustvo rada na SOS liniji za prijavu nasilja;
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja seksualnog nasilja;
  • Iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja;
  • Iskustvo u izradi analitičkih tekstova i kurikuluma za obuku iz oblasti psiho-socijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja;
  • Vještine edukacije i prenosa znanja;
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

- CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva,

- Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja;

- Potvrdu o iskustvu vođenja edukacija.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 31. oktobra 2021. godine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co