SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv za angažovanje moderatorice u projektu: ,,Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje u BiH”

O Projektu:

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije realizuje projekat  „Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seskualno nasilje u BiH II”, koji je podržan od  Ureda UN Women u BiH, a finansira ga Švedska vlada.

Cilj projekta je da doprinese da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini imaju adekvatnu zaštitu od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, uključujući  i seksualno nasilje, seksualno uznemiravanje i silovanje.

U okviru projekata planirane su zagovaračke akcije za usklađivanje krivičnih i krivično procesnih zakona u BiH sa standardima Istanbulske konvencije u oblasti prava žrtava na zaštitu i podršku i definicijom inkriminacije seksualnog nasilja koja je propisana Konvencijom.

Planirano je i formiranje ekspertske radne grupe koja bi pružala savjetodavnu i konsultantsku podršku prijektnom timu u ovom zahtjevnom zagovaračkom procesu, izrada inicijativa za unapređenje zakona, kao i organozovanje javnih događaja.

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Učešće u pripremi 4 (četiri) sastanka Ekspertske radne grupe koja će biti formirana u okviru realizacije projekta.
  • Vođenje sastanaka ekspertske radne grupe, usmjeravanje diskusije u skladu sa dnevnim redom i izrada zapsinika sa sastanka, sa formulisanim zaključcima.
  • Vođenje najmanje jednog javnog skupa na temu unapređenja zakonskog okvira za procesuiranje i sankcionisanje počinilaca seksualnog nasilja i obezbjeđenje sudske zaštite žrtava.
  • Posao treba da bude realizovan u periodu od avgusta 2021. do decembra 2022. godine

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju osobe sa znanjem u analizi javnih politika i vođenja zagovaračkih akcija, provođenju društvenih istraživanja i moderaciji stručnih i javnih skupova;
  • Poznavanje oblasti zaštite žena od nasilja i međunodnih standarda za zaštitu prava žena.
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije.

Uz prijavu dostaviti:

 - CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva,

- Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u analizi javnih politika, planiranju zagovaračkih akcija i moderaciji javnih skupova;  

- Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti.

Prijedlog cijene usluge na bazi pripreme i moderacije jednog skupa/sastanka.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 25. avgusta 2021. godine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co